top of page
Stiftelsen Mammahjärtat

Volontärer sökes,

du behövs!

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Mammahjärtats arbete. 

Volontärer, Stiftelsen Mammahjärtat

Vi söker Informatörer!

Uppdragsbeskrivning

Plats: Stockholm

 

Du förväntas: 

  • Informera om Stiftelsens verksamhet

  • Delta i en introduktion

  • Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.

  • Skapa nätverk med olika informationskanaler

 

Omfattning 

Du engagerar dig så mycket som du har möjlighet till.

 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Stiftelsens människosyn och värderingar. Mammhjärtats grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

 

Vi ser mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

bottom of page