top of page
Mammahjärtat

Mammahjärtat

- sprid glädjen vidare

För oss är det personligt!

Idag driver vi initiativet “Sprid glädjen vidare” där tyngdpunkten ligger på hälsa, välmående, föräldraskap och support. Ett ensamt föräldraskap kan vara utmanande på många plan, inte bara för en som person, utan också socialt och ekonomiskt. För många är möjligheten till aktiviteter inom hälsa, välbefinnande och personlig utveckling mycket begränsad, trots att det är något som kan göra avsevärd skillnad i rollen som förälder. Stiftelsen Mammahjärtat fångar upp detta behov genom initiativet ”Sprid glädjen vidare”, där ensamstående, tack vare samarbeten med engagerade företag, får ta del av en rad olika tjänster helt kostnadsfritt.

 

Genom plattformen Mammahjärtat ges en bred informationsbas där förmedling av tjänster till ensamstående föräldrar, är i fokus. Tjänsterna omfattar allt från hälsovård, välbefinnande samt aktiviteter som främjar psykiskt och fysiskt välmående. Förutom dessa aktiviteter förmedlas också information om och vägledning till myndigheter och andra instanser som kan bidra med juridisk, hälsomässig, social och ekonomisk hjälp. Föräldraskapet bjuder ibland på mycket utmanande och svåra situationer där professionell hjälp från en instans eller myndighet kan behövas. Mammahjärtat samlar både tjänster och viktig information för ensamstående föräldrar, genom samarbete med andra företag, organisationer och myndigheter.

Projekt Mammahjärtat

Pappahjärtat

Att bli förälder innebär både gränslös kärlek och glädje, men också en stor förändring och utmaning.

Vi i Stiftelsen ser att den psykiska ohälsan inte bara drabbar mammor, utan även pappor. För papporna är dock ämnet ännu mer stigmatiserat och få vågar erkänna att de kämpar i tystnad. Vi i stiftelsen vill jobba med detta ämne både på individnivå, men även samhällsnivå, där vi informerar och utbildar allmänheten om psykisk ohälsa bland män. 

I projektet Pappahjärtat hyllas ensamstående pappor genom att vi skapar en plattform för dem att våga prata om stigmat med ett ensamt föräldraskap, utifrån ett manligt perspektiv. Vi vurmar för ett klimat där det är välkommet med öppna samtal om hur det är att vara ensamstående pappa, hur de hanterar sin vardag och upplever sin egen roll som pappa. Vi vill att de ska kunna prata med varandra om fördomar kring ett ensamt föräldraskap, deras kärlekar i livet och dela detta med varandra.

Är du en ensamstående pappa och vill medverka i Pappahjärtat ELLER har du ett företag som vill bidra till detta unika projekt? Din donation gör skillnad!

Pappahjärtat
Projekt Pappahjärtat
Mamma-akademin

Mamma-Akademin

Genom våra utbildningar kan flera familjer bli självförsörjande.

Startar år 2022

Mamma-Akademin är en digital utbildningsplattform, som vänder sig till ensamstående mammor som lever i ekonomisk utsatthet. Tyngdpunkten ligger här på ekonomi, hälsa och föräldraskap. 

En utbildning i privatekonomi är en viktig del för att stärka ensamstående mammor och deras barn, på vägen ut ur den ekonomiska utsattheten och fattigdomscirkeln. Detta vill vi i Stiftelsen Mammahjärtat bidra till genom vårt projekt Mamma-Akademin, där vi utbildar mammor i ekonomisk utsatthet för att få en bättre grund i privatekonomi. Vi bygger på deras framtidsdrömmar och -hopp genom att stärka självkänslan och självförtroendet. Vi upprättar konkreta handlingsplaner för att de ska kunna nå sina mål vad gäller arbetssituation, utbildning och levnadsstandard. 

Mamma Akademin

Söndagsmiddag med Mammahjärtat

Du är välkommen in till oss varannan söndag

Startar hösten 2021 men kan bli framskjuten p.g.a. restriktioner från Corona pandemin.

Ensamstående familjer med barn, som kämpar för att få ihop middag på bordet, är välkomna varje söndag för att laga mat tillsammans med oss, äta ihop, diskutera veckan som varit eller veckan som kommer. Alla barn ska ha rätt till en varm middag under en efterlängtad söndag. Under en inspirerande eftermiddag och kväll bjuder vi in till gemensam matlagning för föräldrar och barn. Vi lagar mat tillsammans i ett sponsrat kök och umgås under lättsamma former. 

Vi söker särskilt efter företag som kan bistå med själva köket för att tillaga middagen i, men är även intresserade av annan typ av sponsring, såsom matkasse-inspirerat innehåll med ingredienser och receptblad eller en kock som handleder deltagarna vid matlagningen.

 

Har du ett företag som vill bidra till detta - hör av dig! 

Söndagsmiddag med Mammahjärtat
Projekt Söndagsmiddag
bottom of page