top of page

Stiftelsen Mammahjärtat

Lucy Sonberg

Magnus Sonberg

Delice Mavinga

Vi bygger starka familjer

- en familj i taget

För oss är det personligt!

Att bli förälder innebär både gränslös kärlek och glädje, men också en stor förändring och utmaning. Vi anser att föräldraskap är ett alltför viktigt ansvar att bära ensam, men för ofta tvingas ensamstående föräldrar att göra just det. Med uppdraget att ge föräldrar och deras barn det stöd de behöver, skapar vi hopp. 

 

Förutom aktiviteter förmedlas också information om och vägledning till myndigheter och andra instanser som kan bidra med juridisk, hälsomässig, social och ekonomisk hjälp. Föräldraskapet bjuder ibland på mycket utmanande och svåra situationer där professionell hjälp från en instans eller myndighet kan behövas. Vi samlar både tjänster och adekvat information för ensamstående föräldrar genom samarbete med andra företag, organisationer och myndigheter.

 

Stiftelsens vision är att vara innovativ och ledande inom de projekt och utvecklingsmodeller som genererar starkt inflytande på andra organisationer och den individuella människan, för att bidra till minskade klyftor och ökad jämlikhet i samhället. Organisationen är öppen för ensamstående föräldrar från alla socioekonomiska och etniska bakgrunder.

 

Vårt uppdrag
Stiftelsen Mammahjärtat ägnar sig åt att lyfta barnfamiljer med färre resurser. Vi bygger starka familjer - en familj i taget.

Genom våra projekt är vi fast beslutna att kontinuerligt dela kraftfulla historier om dessa familjer.

Stiftelsen Mammahjärtat

Våra hjärtefrågor är:

Utbildning

Föräldrarskap & support

Ekonomisk kunskap

Hälsa & välbefinnande

Empowerment & Self development

bottom of page