top of page

Integritetspolicy

Stiftelsens Mammahjärtats integritetspolicy  

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. I denna integritetspolicy får du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du utövar dina rättigheter avseende dina personuppgifter.  

 

Integritetspolicy är utarbetad efter de krav som gällande dataskyddsregler, bland andra Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR), ställer på stiftelsen som personuppgiftsansvarig.  

 

Stiftelsen Mammahjärtat ansvarar för dina personuppgifter  

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det är därmed vårt ansvar att skydda dina personuppgifter och att informera dig om hur vi  behandlar uppgifterna. Vi samlar in personuppgifter i samband med att du exempelvis skänker en gåva till oss eller väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.  

 

I de allra flesta fall grundar vi vår insamling och behandling av personuppgifter på att vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att kunna nå vårt mål med att samla in pengar så att vi kan bedriva vår verksamhet. Du har då alltid rätt att återkalla ditt samtycke.  

 

Personuppgifter kan även komma att samlas in och överföras om det är nödvändigt för att följa tillämplig lag eller begäran från verkställande myndighet, eller för att upptäcka och förebygga bedrägeri eller säkerhetsbrister. Nedan kan du hitta information om dina rättigheter samt detaljerad information om vilka personuppgifter vi behandlar vid varje tillfälle.  

 

Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att maila vår personuppgiftsansvarige på personuppgifter@stiftelsenmammahjartat.se.  

 

Dina rättigheter  

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och i vilket syfte, ett så kallat registerutdrag. Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler så kan du skicka din begäran till personuppgifter@stiftelsenmammahjartat.se. Registerutdraget skickas alltid till din  registrerade folkbokföringsadress.  

 

Rättelser, begränsningar och radering  

Du har alltid rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Du har också rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och att få felaktiga uppgifter rättade. 

 

I vissa fall kan det vara så vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, på grund av legala skyldigheter. I sådana fall kommer vi att informera dig om varför, och begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.  

 

Stiftelsen Mammahjärtat behandling av dina personuppgifter

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?  

 

När Stiftelsen Mammahjärtat behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att få  information om ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen, vilka personuppgifter som berörs och hur länge vi kommer att spara personuppgifterna. Nedan hittar du detaljerad information om våra vanligaste former av insamling av personuppgifter.  

 

Prenumerant på nyhetsbrev  

När du blir prenumerant på vårt nyhetsbrev samlar vi in följande uppgifter om dig:  Namn och e-postadress. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. Vi sparar dina uppgifter så länge du prenumererar på nyhetsbrevet och därefter i tre år.  

 

Gåva till en insamling  

När du skänker en gåva till en insamling till förmån för stiftelsen Mammahjärtat samlar vi in dina personuppgifter för att administrera gåvan och bokföra den och för att kunna ge dig information om vad din gåva bidrar till i vår verksamhet. Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvorna inom ramen för insamlingen, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen.  

 

Vi samlar in följande uppgifter om dig:  

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina uppgifter  uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. Läs mer om hur vi kompletterar  personuppgifter nedan. Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din  gåva.  

 

Mottagare av gåvobevis  

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan som skänkts till oss och att  uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vi samlar in följande uppgifter om dig  från gåvogivaren: Namn och postadress. Vi sparar dina uppgifter i vår databas i ett år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av gåvan.

 

Gåva via Swish 

När du skänker en gåva till Stiftelsen Mammahjartat via Swish utanför vår hemsida samlar  vi in dina personuppgifter för att administrera gåvan och bokföra den och för att kunna ge  dig information om vad din gåva bidrar till i vår verksamhet. Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan du skänker till oss, att uppfylla våra skyldigheter enligt  bokföringslagen, Vi samlar in följande uppgifter om dig: Namn och telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register, varför vi också kan komma att samla in din postadress och ditt personnummer.

 

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.  

 

Gåva via Stiftelsen Mammahjärtats hemsida eller via postgiro/bankgiro  

När du skänker en gåva till Stiftelsen Mammahjärtat samlar vi in dina personuppgifter för  att administrera gåvan och bokföra den och för att kunna ge dig information om vad din  gåva bidrar till i vår verksamhet. Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan  du skänker till oss, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vi samlar in  följande uppgifter om dig: Namn, personnummer, postadress, e-postadress och  telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. 

 

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.  

 

Månadsgivare  

När du är månadsgivare till Stiftelsen Mammahjärtat samlar vi in dina personuppgifter för  att administrera gåvan och bokföra den och för att kunna ge dig information om vad din  gåva bidrar till i vår verksamhet. Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan  du skänker till oss, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vi samlar in följande uppgifter om dig: Namn, personnummer, postadress, e-postadress och  telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register.  

 

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.  

Kontakta oss om du har frågor  

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. 

bottom of page